دوربین های دیده بانی تحت شبکه

دوربین دیده بانی
پشتیبانی از صوت دوطرفه
دوربین دیده بانی دید درشب
دید در شب
دوربین دیده بانی با لنز مگاپیکسل
دوربین دیده بانی بی سیم
بی سیم 54 مگابیت - پشتیبانی از صوت دوطرفه
دوربین دیده بانی بی سیم دید در شب
بی سیم 54 مگابیت به همراه دید در شب
دوربین دیده بانی بی سیم دید در شب
بی سیم 54 مگابیت به همراه دید در شب و قابلیت چرخش