مبدل های فیبر به اترنت

مبدل فیبر گیگابیت Single-Mode به اترنت
سینگل مود- SC
مبدل فیبر گیگابیت Multi-Mode به اترنت
مالتی مود - SC